Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

Świadczenie wspierające - nowa forma pomocy od 1 stycznia br.

Utworzono dnia 09.01.2024

1 stycznia 2024 roku weszło w życie świadczenie wspierające - nowa forma pomocy skierowana bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, ale od określonego poziomu potrzeby wsparcia. 

 

Kto otrzyma świadczenie?

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. Ust. z 2023 r.  poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościami w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia i uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Kiedy można otrzymać świadczenie?

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Jak wnioskować o świadczenie?

 1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji wraz z kwestionariuszem i kopią orzeczenia potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Wniosek o wydanie decyzji można złożyć:

 • w formie elektronicznej 

– poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie: empatia.mpips.gov.pl 

 • w formie papierowej 

złożyć (lub przesłać pocztą) w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie (ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin)

- złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego miejscowo stosownie do miejsca stałego pobytu. (Powiat Puławski Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Al. Królewska 3, 24-100 Puławy)

 1. Drugi krok – po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS
 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
 • Bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Wzory druków i kontakt z pracownikiem 

Wniosek o decyzję z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można składać od 3 stycznia 2024 r.  na wzorach druków, dostępnych w załącznikach poniżej.

Szczegółowych informacji na temat świadczenia wspierającego udzielają pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: 81 740 66 50 lub 539 019 786.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek
  Utworzono dnia 09.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kwestionariusz
  Utworzono dnia 09.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą